súťaž

Vyhraj ROUTER ASUS

1. Usporiadateľ Súťaže: Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhraj ROUTER ASUS [03/2024]“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť R-COMP, s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2064/9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 783 561, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19024/L (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 2. […]

Vyhraj HODINKY ASUS

1. Usporiadateľ Súťaže: Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhraj HODINKY ASUS [03/2024]“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť R-COMP, s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2064/9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 783 561, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19024/L (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 2. […]

Prejsť na začiatok