eKasa žiadosť

PROCES ŽIADOSTÍ O PRIDELENIE KÓDU POKLADNICE EKASA KLIENTA a AUTENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
ZAČNITE ČO NAJSKÔR BEZ OHĽADU NA STAV OBJEDNÁVKY ONLINE REGISTRAČNEJ POKLADNICE

POZOR: Z DÔVODU ZVÝŠENEJ AKTIVITY REGISTRÁCIÍ NA DAŇOVOM PORTÁLI, MÔŽE PROCES ŽIADOSTI  TRVAŤ AŽ 3 TÝŽDNE

ZVÝŠTE POZORNOSŤ PRI PRÁCI NA PORTÁLI FINANČNEJ SPRÁVY
AKÁKOĽVEK CHYBA BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK POTREBU OPAKOVAŤ CELÝ PROCES OD ZAČIATKU

I. Zabezpečte si eKasa zariadenia a prístup na internet

Pokiaľ ešte nemáte objednanú Online Registračnú Pokladnicu (ORP), radi Vám s jej výberom pomôžeme.
Potrebujete mať na mieste používania prístup na internet, ktorý zabezpečí komunikáciu medzi pokladnicou a finančnou správou. Pokiaľ takýto prístup nemáte, prosím kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

II. Podajte žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient

Prihláste sa na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) – a vyberte časť Katalóg formulárov

Z ponuky vyberte Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient

Vyplňte a odošlite elektronický formulár.
V žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP) a vyplňte ďalšie zvýraznené položky podľa pokynov (niektoré údaje sú už pred-vyplnené).
Pokiaľ neviete svoj „SK-NACE“, môžete si ho vyhľadať na stránkach Štatistického úradu
POZOR: týmto formulárom môžete aj zrušiť pôvodnú DKP z pôvodného zariadenia, na ktoré sú nastavené striktné termíny z DÚ, nezaškrtávajte polia pre ukončenie prevádzky.
INFO: Vaše pôvodné zariadenie (pôvodné DKP) sa automaticky zruší na FS SR k 1.7.2019.

III. Vyžiadajte si autentifikačné údaje v eKasa zóne

V Osobnej internetovej zóne (OIZ) – vyberte časť eKasa.

Budete presmerovaný do E-kasa zóny.
Vyberte z ľavého menu Pokladnice e-kasa klient a na konci stránky nájdite pokladnicu, ku ktorej ste žiadali pridelenie kódu e-kasa.
Tu nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým FS pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient.
Pokiaľ danú pokladnicu na stránke nenájdete, zrejme Vám ešte nebol pridelený kód eKasa klient (trvá zvyčajne 2-3 dni). Ďalej postupujte, až po tom zobrazení pokladnice v zozname.

Vyberte Žiadosti o nové autentifikačné údaje a vyberte Nové autentifikačné údaje

Teraz vyberte kód pokladnice, pre ktorú žiadate autentifikačné údaje a zadajte Vami zvolené heslo.
POZOR: heslo si starostlivo uchovajte, bude potrebné pri implementácii eKasy u Vás.

Teraz už v Žiadosti o nové autentifikačné údaje vidíte pokladnicu a stav žiadosti.
V obrázku nižšie sú dve pokladnicu, jedna tesne po podaní žiadosti „stav: Prebieha spracovanie“ a druhá pár hodín od podania žiadosti „stav: Spracovanie ukončené“

 

POKIAĽ BY STE MALI PROBLÉM PRI REGISTRÁCII, RADI VÁM POMÔŽEME.
PROSÍM KONTAKTUJTE PANI ING. ANNU RADZOVÚ NA ČÍSLE 0915 53 54 53.

IV. Implementácia eKasy na pracovisku

Budeme potrebovať:

eKasa zariadenie – pozrite si najčastejšie používané zariadenia
ukončené spracovanie žiadostí (opísaných vyššie)
internetové pripojenie pre ORP (WiFi alebo LAN podľa typu zariadenia)

Servisný technik bude potrebovať prístup na portál finančnej správy a heslo, ktoré ste si zvolili pri žiadosti o autentifikačné údaje.

Prejsť na začiatok