podpora

Potrebujete pomôcť so svojím zariadením?
Zavolajte našim technikom na telefónne číslo 0905 511 127.

Ak Vás technik požiada o spustenie programu na vzdialenú pomoc,
stiahnite si program z tohto odkazu link pre TeamViewer QS

Po kliknutí na odkaz sa začne sťahovať aplikácia TeamViewer Quick Support pre vzdialenú pomoc.

Po stiahnutí súboru (1) ho spustite z ponuky „Otvoriť“ (2).

Potvrďte otvorenie súboru „Spustiť„.

Pokiaľ na Vašom zariadení už máte spustený inú inštanciu programu TeamViewer, objaví sa informačné okno.
Ak sa Vám takéto okno (obrázok nižšie) nezobrazí, prosím pokračujte tu.

Kliknite na „Zobraziť spustený porogram TeamViewer“

Túto inštanciu programu vypnite v otvorenom okne programu (vľavo hore) stlačením „Pripojenie“ (1) a „Ukončiť TeamViewer (2)

Teraz opätovne spustite stiahnutý súbor, pokiaľ ho neviete nájsť, môžete ho opätovne stiahnuť a začať od začiatku tejto stránky.

V nasledujúcom kroku dajte „Prijať“ podmienky použitia (Zrieknutie sa zodpovednosti) a spustí sa program TeamViewer QuickSupport.

V poslednom kroku nadiktujete technikovi „VAŠE ID“ a „HESLO“.
Od tejto chvíle bude môcť technik vzdialene ovládať Vaše zariadenia a pomôcť Vám s riešením problémov.

Prejsť na začiatok